PERUTTU Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus

Loading Loading...

Ajankohta 23.4.2020
Aika 8.00
Koulutuspaikka Suomen Vesilaitosyhdistys ry
Ilmoittautumisaika 15.4.2020 mennessä
Hinta Osallistumismaksu, jäsenet ja yhteistoimintajäs. 110 EUR + alv 24%
Osallistumismaksu, muut 150 EUR + alv 24%


Tavoite

Vesihuoltolaitoksille suunnatussa Työturvallisuuskorttikoulutuksessa asioita tarkastellaan vesihuollon toimintaympäristöstä käsin.
Työturvallisuuskorttikoulutus on yhden päivän mittainen ja siihen liittyy kirjallinen koe. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen Työturvallisuuskortti.
Työturvallisuuskorttikoulutuksen suorittanut tietää yhteisen työpaikan toimijoiden roolit ja vastuut, osaa tunnistaa työn ja työpaikan vaaroja ja haitallisia kuormitustekijöitä sekä omaa valmiudet omaksua työpaikka- ja tehtäväkohtaisen perehdyttämisen.

Sisältö

Yhteinen turvallinen työpaikka
- Nolla tapaturmaa
- Yhteinen työpaikka
- Perehdyttäminen
Yhteinen turvallinen työpäivä vesihuoltolaitoksella
- Vaarojen ja kuormituksen tunnistaminen
- Oman työn kuormitustekijöiden tunnistaminen
- Oman työn vaarojen tunnistaminen
- Yhteinen turvallinen työpaikka

Koulutuspaikka

Suomen Vesilaitosyhdistys ry
Ratamestarinkatu 7 B
00520 Helsinki Helsinki