Webinaari: Vesihuollon tunnuslukujärjestelmä Venla ja muutokset vuonna 2020 --tiedot syötettävä Veetiin ja Venlaan 30.4. mennessä

Loading Loading...

Ajankohta 31.3.2020
Aika 10.00 - 11.00
Koulutuspaikka Koulutus toteutetaan verkossa
Ilmoittautumisaika 28.2.2020 - 26.3.2020


Kenelle kurssi soveltuu

Webinaari on maksuton ja tarkoitettu VVY:n jäsenille, yhteistoimintajäsenille ja viranomaisille. Webinaari tallennetaan.

Sisältö

Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä Venla on VVY:n varsinaisille jäsenille tarkoitettu web-pohjainen vertailujärjestelmä. Mukana olevat vesihuoltolaitokset syöttävät vuosittain tunnuslukujärjestelmään perustietoja, joista järjestelmä laskee tunnuslukuja. Tunnuslukujen avulla vesihuoltolaitokset voivat vertailla tietoja keskenään ja tarvittaessa muodostaa benchmarking-ryhmiä oman toimintansa kehittämiseksi. Tunnusluvuista laaditaan kerran vuodessa myös julkinen raportti. Lue lisää Venlasta: www.vvy.fi > Kehittäminen ja tutkimus >Tunnuslukujärjestelmä

Vuoden 2019 tiedot tulee syöttää Veetiin ja Venlaan 30.4.2020 mennessä.
Webinaari on oiva keino valmistautua tietojen kokoamiseen ja syöttämiseen järjestelmiin. Webinaarissa kerromme Venlasta ja sen uusista muutoksista sekä vuoden 2018 tunnuslukuraportista.

Webinaarin asiantuntijana apulaisjohtaja Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys.

Webinaarin sisältö:
Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä Venla- mikä? missä? miksi?
SYKE:n vesihuollon tietojärjestelmä Veeti ja sen suhde Venlaan
Venlan muutokset vuonna 2020:
• päivitetyt ohjeet; syöttöohje vuonna 2020, Venlan laskemat tunnusluvut, vesihuollon
tila -raportti ja vesihuoltomaksut
• uusi erillisraportti ”Puuttuvat perustiedot”, jonka avulla voi tarkistaa syöttämättä
jääneet perustiedot.
• Venlan tunnuslukujen 2101 ja 2115 laskentakaavojen muutokset
Tunnuslukuraportti 2018

Osallistujilla on myös mahdollisuus esittää Ilmoittautumisen yhteydessä kysymyksiä Venlaan ja sen käyttöön liittyen. Webinaarin sisältöä muokataan näiden ennakkokysymysten pohjalta.

Webinaari järjestetään verkossa Skype for Business -sovelluksella.
Osallistuaksesi webinaariin tarvitset:
• Rauhallisen tilan
• Hyvän nettiyhteyden
• Tietokoneen (tabletti / puhelin ei sovi)
• Mikrofonilliset kuulokkeet
Lisätietoja: koulutuspäällikkö Katri Henttonen, katri.henttonen(at)vvy.fi


Koulutuspaikka

Koulutus toteutetaan verkossa