Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus, webinaari

Loading Loading...

Ajankohta 11.11.2020
Aika 8.00
Koulutuspaikka webinaari
Ilmoittautumisaika 4.11.2020 mennessä
Hinta Osallistumismaksu, jäsenet ja yhteistoimintajäs. 110 EUR + alv 24%
Osallistumismaksu, muut 150 EUR + alv 24%


Tavoite

Vesihuoltolaitoksille suunnatussa Työturvallisuuskorttikoulutuksessa asioita tarkastellaan vesihuollon toimintaympäristöstä käsin.

Työturvallisuuskorttikoulutus on yhden päivän mittainen ja siihen liittyy kirjallinen koe. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen Työturvallisuuskortti.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen suorittanut tietää yhteisen työpaikan toimijoiden roolit ja vastuut, osaa tunnistaa työn ja työpaikan vaaroja ja haitallisia kuormitustekijöitä sekä omaa valmiudet omaksua työpaikka- ja tehtäväkohtaisen perehdyttämisen.

Osallistuaksesi webinaariin tarvitset:
• Teams-sovelluksen
• Rauhallisen tilan
• Hyvän nettiyhteyden
• Tietokone, jossa on kamerayhteys (tabletti / puhelin ei sovi)
• Mikrofonilliset kuulokkeet

Lisätietoja: koulutussuunnitelija Minna Laurila, minna.laurila(a)vvy.fi

Koulutuspaikka

webinaari