Jätevedenpuhdistamon käyttö ja kehittäminen

Loading Loading...

Ajankohta 25.3.2021
Aika
Koulutuspaikka webinaari
Ilmoittautumisaika 12.3.2021 mennessä
Hinta Osallistumismaksu/hlö, jäsenet 275 EUR + alv 24%
Osallistumismaksu/hlö, muut 360 EUR + alv 24%


Suorittamisaika

Webinaari 25.3.2021 n. klo 9-15

Sisältö

Jätevedenpuhdistamon toimintaan ja sen kehittämiseen liittyvä koulutus, joka on suunnattu jätevedenpuhdistamolla työskenteleville käyttöpäälliköille, puhdistamonhoitajille ja asiantuntijoille.

Ohjelmassa mm.
- Ajankohtaiskatsaus jätevesiasioihin
- Jätevedessä syntyneen rikkivedyn poisto aktiivilietteen avulla
- Typpioksiduulipäästöt jätevedenpuhdistamolla
- Uudet haitalliset aineet jätevedenpuhdistamolla
- Lääkejäämien käsittelyn pilotointi Pitkännimen jätevedenpuhdistamolla
- Käyttökokemuksia MBR-tekniikasta
- MBBR-tekniikka
- Blominmäen ja Sulkavuoren jätevedenpuhdistamohankkeiden kuulumiset

Koulutuspaikka

webinaari