Tervetuloa vesihuoltoalalle -verkkokurssi

Loading Loading...

Ajankohta
Aika
Koulutuspaikka Verkkokurssi
Ilmoittautumisaika
Hinta


Tavoite

Tervetuloa vesihuoltoalalle -verkkokurssin tavoitteena on, että verkkokoulutuksen käytyään perehtyjä tuntee olonsa tervetulleeksi vesihuoltoalalle, ymmärtää työnsä merkityksellisyyden sekä innostuu ja aktivoituu perehtyjänä omassa organisaatiossaan.

Kenelle kurssi soveltuu

Vesihuoltolaitoksien uusille työntekijöille ja vesihuoltolaitoksen johtokunnassa tai hallituksessa aloittaneille suunnattu kattava yleisperehdytys vesihuoltoalaan.

Sisältö

Verkkokurssi koostuu kolmesta kurssimodulista:

Vesihuollon ominaispiirteet ja toimintaympäristö (40 min)
* Saadaan tietoa, mistä vesihuoltopalvelu koostuu ja mikä on sen merkitys ihmisten terveydelle ja ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnille.
* Opitaan tuntemaan vesihuoltoalan kenttää, sen toimijoita ja sidosryhmiä.
* Ymmärretään, mitä vesihuoltolaitoksilta vaaditaan palveluiden tuottajana.

Työskentely vesihuoltolaitoksella (60 min)
* Tutustutaan erilaisiin tehtäviin, mm. asiakaspalvelutehtäviin, työskentelyyn vesilaitoksella ja jätevedenpuhdistamossa, vesihuoltoverkoston suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä vesihuoltolaitoksen hallinto- ja tukitehtäviin.
* Lyhyt perehdytys turvallisuusjohtamiseen ja työturvallisuusasioihin.

Mikä toimintaamme ohjaa? (40min)
* Saadaan käsitys vesihuollon vastuista ja päätöksenteosta sekä omistajaohjauksesta ja sen vaikutuksesta vesihuoltolaitoksen toimintaan.
* Perehdytään vesihuoltolaitoksen taloudelliseen rakenteeseen ja omaisuudenhallintaan.
* Tutustutaan vesihuoltolaitoksen toimintaa ohjaavaan keskeiseen lainsäädäntöön.

Verkkokurssi on opiskeltavissa itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkokurssin suorittamiseen on hyvä varata aikaa ainakin 4h. Ilmoittauduttuasi saat vahvistusviestissä ohjeet verkkokurssille kirjautumiseen. Kurssin suorittamiseen tarvitset tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen ja toimivan verkkoyhteyden.

Verkkokurssi on maksuton.

Koulutuspaikka

Verkkokurssi