Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vesilaitosyhdisty
Sprinklerilaitteistojen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon, 2011
Vesihuoltolaitoksille tarkoitettu opas käsittelee veden toimittamista sprinklerilaitteistoihin eli automaattisiin sammutusvesilaitteistoihin ja liittämisessä huomioon otettavia näkökohtia kuten erilaisten sprinklerilaitteistojen edellyttämiä toimitusvesimääriä ja painetasoja, vesijohtoveden suojaamista, sprinklerijärjestelmien kytkemisen työvaiheita sekä sprinklerisopimusta ja -maksua.
 
Opas on päivitetty versio vuonna 1997 ilmestyneestä oppaasta ”Sprinklerilaitteistojen liittäminen vesilaitokseen”. Julkaisun on laatinut pääosin FCG Finnish Consulting Group Oy. Ohjausryhmässä oli edustajia vesihuoltolaitoksilta, alueellisesta pelastuslaitoksesta, VVY:stä sekä Finanssialan Keskusliitosta.
 
Ohjeessa huomioidaan muutokset lainsäädännössä, talousveden laadun turvaamisessa sekä henkilösprinklauksessa. VVY:n hallitus suosittelee vesihuoltolaitoksille sprinklereitä koskevien sopimusten tekemistä julkaisussa tarkemmin esitettyjä periaatteita sekä sopimusehtoja ja toimitusehtoja noudattaen.
Pages: 74
Language: suomi
Publisher: Vesilaitosyhdisty

Lisaa koriin tuotteita

Price: 25.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat, 2013
Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinenen työselostus ja määrämittausohje, 2013 pdf
Vesihuoltolaitosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset, 2017, pdf
Vesihuollon suuntaviivat 2020-luvulle, 2017 pdf (maksuton)
Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot (malli), 2016 pdf ja word