Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Vesihuoltopooli
Handbok för distrivution av reservvatten, pdf (maksuton)
Handboken är avsedd att hjälpa vattentjänstverken, vatten- och avloppsverken, i planeringen av alternativ vattendistribution. Handboken vill på ett täckande, komprimerat och praktiskt sätt ta fram omständigheter som bör iakttas vid distribution av reservvatten, särskilt när det gäller distribution av vatten ur behållare.
 
 
Innehållet är utarbetat framför allt med tanke på omfattande situationer som kräver tjänster till en stor befolkningsmängd. Men det kan också tillämpas vid små vattenavbrott i några fastigheter då vatten delas ut i enkubiksbehållare. För varje situation och vid varje vattentjänstverk ska de mest adekvata och bästa rutinerna övervägas från fall till fall.
 
 
Bilaga 3 är en snabbguide för situationer då det är nödvändigt att distribuera reservvatten. Vattentjänstverket kan vara tvunget att organisera en alternativ vattendistribution om leveransen av hushållsvatten via vattenledningsnätet är förhindrad. Behov av alternativ vattendistribution kan uppstå exempelvis vid rörbrott, om en vattentäkt är förorenad, om ett vattenledningsnät är förorenat eller vid långvarigt elavbrott. Organiseringen kräver omfattande resurser och bästa arbetssättet för respektive situation måste övervägas från fall till fall.
 
Handboken är utarbetad av vattentjänstpoolen. Fotona är tagna av Johanna Castrén.
 
 
Opas on ladattavissa Vesilaitosyhistyksen kotisivuilta
 
Pages: 30
Language: ruotsi
Publisher: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Vesihuoltopooli

Lisaa koriin tuotteita

Price: 0.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Vattenverksteknik och hygien, 2019, upplagan 4.
Vesihuoltolaitosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset, 2017, pdf
Vattentjänstverkets anslutnings- och brukavtalsvillkor (mall), 2016 pdf och word
Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot (malli), 2016 pdf ja word