Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys
Pohjavesilaitosten kehittäminen, 1997
Jokainen pohjavesilaitos on yksilö. Tästä syystä myös kehittämisen tarve vaihtelee. Oppaan tarkoituksena on auttaa kehittämishankkeen huolellisessa suunnittelussa.
 
Oppaassa on esitetty lyhyesti pohjavesilaitoksillemme tyypillisiä ongelmia aina vedenottamisesta käsittelyprosesseihin asti ja antamaan ajatuksia mahdollisista ratkaisuista. Opas sopii laitoksessa käytännön tehtävissä toimivalla henkilöstölle sekä heidän esimiehilleen.
 
Pohjavesilaitosten kehittäminen oppaan painopiste on veden laatukysymyksissä. Pohjaveden laatuun vaikuttavista seikoista on huomio kohdistettu veden käsittelyyn unohtamatta kuitenkaan hyvän raakaveden ja sen suojelun sekä verkostossa tapahtuvien veden laatumuutosten merkitystä.
 
Pohjavesilaitosten toiminnan tehostaminen tulee ymmärtää laajempana kuin pelkkänä teknisenä toimenpiteenä. Aktiivisella ja asiantuntevalla laitoksen tilan seurannalla, hoidolla ja ongelmatilanteiden ennakoinnilla on aina keskeinen asema pohjavesilaitosten moitteettomassa toiminnassa.
Pages: 104
Language: suomi
Publisher: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 22.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview