Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys
Puhdistuksen tarve ja merkitys vesijohtoverkostossa, 1999
Veden laadun muuttuminen verkostossa riippuu verkostoon syötettävän veden laadusta ja verkosto-olosuhteista. Jos olosuhteet pysyvät ennallaan, puhdistamisella voidaan parantaa veden laatua väliaikaisesti. Onnistuessaan verkoston puhdistus poistaa verkostosta vedenlaatuhäiriöitä aiheuttaneen löysän saostuman.
 
Verkoston puhdistusta suunniteltaessa tulee tunnistaa puhdistustarpeen aiheuttanut syy ja arvioida sen uudelleen toteutumisen todennäköisyys. Tällä perusteella voidaan määritellä, onko puhdistaminen teknistaloudellisesti soveltuvin ratkaisu kyseiseen ongelmaan.
 
Vaihtoehtoine tulevat kysymykseen verkosto-olosuhteiden muuttaminen (virtaama, putkimateriaalit ym) tai vesilaitokselta verkostoon syötettävän veden laadun parantaminen. Verkostojen puhdistamistarve tulee aina ottaa huomioon vesijohtoverkoston suunnittelussa ja vesilaitoksen valmiussuunnittelussa, koska verkoston puhdistustarve voi ilmaantua yllättäen esimerkiksi vesiperäisen epidemian muodossa.
 
Kyseessä oleva opaskirja syntyi tutkimuksen Verkostoveden laadun parantaminen verkostossa tehtävin toimenpitein tuloksena ohjeeksi vesilaitoksille verkoston puhdistustarpeen arvioimiseksi ja puhdistusmenetelmien valitsemiseksi. Tutkimus toteutettiin Suunnittelukeskus Oy:n ja Kansanterveyslaitoksen yhteistyönä. Opaskirjan lisäksi tutkimuksen tuloksena syntyi kirjallisuusselvitys Talousveden laadun parantaminen verkostossa tehtävin toimenpitein, joka on julkaistu VVY:n monistesarjassa (Nro 7).
Pages: 29
Language: suomi
Publisher: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 16.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview