Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys
Torjunta-aineet pohjavesissä -opas vesilaitoksille, 2006
Aiemmin oletettiin varsin yleisesti, ettei Suomessa esiintyisi pohjavedessä merkittäviä määriä torjunta-aineita. Kuitenkin 1990-luvun lopulla ja sen jälkeen niitä on löydetty useista pohjavesiesiintymistä. Pohjavedestä havaitut aineet ovat yleensä vanhoja tehoaineita, jotka ovat poistuneet käytöstä jo useita vuosia sitten.
 
Terveydensuojelun kannalta talousveden kautta saadut torjunta-ainemäärät eivät ole Suomessa olleet merkittäviä. Vesilaitokset eivät saa kuitenkaan toimittaa kuluttajille vettä, jonka torjunta-ainepitoisuus ylittää sallitun määrän.
 
Torjunta-aineet pohjavesissä -julkaisu on tehty palvelemaan vesilaitoksia torjunta-ainetilanteen arvioimisessa ja vedenkäsittelymenetelmien valinnassa. Oppaassa annetaan yleistietoa torjunta-aineista ja niiden ominaisuuksista, tarkastellaan niiden esiintymistä pohjavedessä ja analysointia vesinäytteistä sekä esitellään tunnettuja ja käytännössä kokeiltuja vedenkäsittelymenetelmiä, joita vesilaitoksilla voidaan käyttää aineiden poistamiseksi.
 
Lisäksi kerrotaan kokemuksia torjunta-aineiden poistamisesta kolmelta vesilaitokselta. Oppaassa käsitellään lyhyesti myös tiedottamista sekä viranomaisten ja vesilaitosten välistä yhteistyötä.
 
Oppaan ovat laatineet Anna Arosilta, Juhani Gustafsson, Matti Valve ja Erkki Santala Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) sekä Jarkko Rapala Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta. Selvitystä on rahoittanut Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto.
Pages: 50
Language: suomi
Publisher: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 25.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview