Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vattenverksteknik och hygien, 2019, upplagan 4.
(Ruotsinkielinen painos 4. vastaa suomenkielistä painosta 5. Hinta 20 euroa ja VVY:n  jäsenten hinta 15 euroa)
 

Hushållsvattnet ska alla tider på dygnet, alla dagar i året, vara tryggt för användarna. Yrkeskompetensen hos personer som arbetar på anläggningar som levererar hushållsvatten har stor betydelse då man säkerställer oavbrutna och trygga leveranser av hushållsvatten.

Enligt hälsoskyddslagen ska alla de personer påvisa sin kompetens vars arbetsuppgifter hos en anläggning som levererar hushållsvatten kan påverka hushållsvattnets kvalitet. Förpliktelsen berör utöver anläggningens egen personal även de utomstående personer som arbetar för anläggningen. Kompetensen påvisas med att man presterar ett kompetenstest för anläggningsteknik och hushållsvattenhygien som upprätthålls av Tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Social- och hälsovårdsministeriets förordning 1351/2006 reglerar närmare om kompetenskraven. De som utför testet med godkänt resultat beviljas ett vattenarbetskort som gäller fem år i taget.

Publikationen är främst avsedd som förberedelsematerial inför kompetenstester gällande vattenverksteknik och hushållsvattenhygien. Handboken ger grundkunskaper i anskaffning, behandling och distribution av vatten, hushållsvattnets kvalitet, hygienens betydelse, lagstiftning, kontrollen av hushållsvatten, riskhantering, samt hur man ska agera i störningssituationer. Med hjälp av handboken kan man även repetera och komplettera sina kunskaper i vattenverksteknik och i säkerställandet av hushållsvattnets kvalitet. Respektive ämne i handboken behandlas med sikte på de kunskaper och kompetenser som krävs i praktiskt arbete.

 
 
 
 
Publisher: Vesilaitosyhdisty

Lisaa koriin tuotteita

Price: 20.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Vesilaitostekniikka ja hygienia, 2018, 5. painos
Handbok för distrivution av reservvatten, pdf (maksuton)