Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vesilaitostekniikka ja hygienia, 2018, 5. painos
5. painos 2018.
 

Talousveden toimittaminen asiakkaalle on talousvettä toimittavan vesihuoltolaitoksen ydintehtävä, jota palvelemaan muut laitoksen toiminnot on valjastettu. Veden on oltava turvallista käyttäjilleen kaikkina vuorokauden aikoina jokaisena päivänä vuodessa. Tähän tarvitaan rautaisia ammattilaisia.

Talousvettä toimittavan laitoksen työntekijöiden ammattitaidon varmistamiseksi terveydensuojelulaki velvoittaa, että kaikilla laitoksessa työskentelevillä henkilöillä, joiden toimilla voi olla vaikutusta veden laatuun, tulee olla Valviran myöntämä vesityökortti. Vesityökortti myönnetään laitosteknisen ja talousvesihygieenisen osaamistestin hyväksytysti suorittaneille ja se on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Osaamisvaatimuksista säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 1351/2006.

Kädessäsi oleva opas on tarkoitettu osaamistestiin valmistautumista varten. Oppaaseen on kerätty talousveden laadun turvaamisen ja osaamistestin läpäisemisen kannalta olennainen tieto.

Alkuperäisen oppaan ovat laatineet Jorma Pääkkönen ja Päivi Peltonen Suunnittelukeskus Oy:stä. Oppaan laatimista ohjasi työryhmä, johon kuuluivat Heli Härkki (Helsingin Vesi), Jarkko Rapala (Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus), Reijo Rosengren (Turun vesilaitos), Unto Tanttu (Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä) ja Riku Vahala (Vesi- ja viemärilaitosyhdistys). Arvokkaita parannusehdotuksia antoivat myös Jari Keinänen (sosiaali- ja terveysministeriö), Olli Keski-Saari (Lappavesi Oy), Reijo Kuivamäki (Tampereen Vesi), Pekka Laakkonen (Tampereen Vesi), Jouko Mäenpää (Helsingin Vesi) sekä Irina Nordman (Turun vesilaitos).

VVY:n Vesilaitostekniikka ja hygienia-opas päivitettiin vuonna 2012. Päivitystyössä huomioitiin osaamistestejä järjestävien tahojen oppaasta vuonna 2010 antama palaute. Sisältöä on päivityksen yhteydessä tarkennettu kauttaaltaan ja erityisesti verkoston, huollon ja kunnossapidon sekä varautumisen osalta. Oppaan päivittivät Elina Antila ja Jorma Pääkkönen FCG Finnish Consulting Group Oy:stä. Päivitystyötä ohjasi työryhmä, johon kuuluivat Anna-Maija Hallikas (Vesilaitosyhdistys), Tomi Kekki (Evira), Tuula Laakso (Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntayhtymä), Markku Lehtola (Kuopion Vesi), Riina Liikanen (Vesilaitosyhdistys), Jarkko Rapala (sosiaali- ja terveysministeriö), Tapio Tolvanen (Verlatek Oy) ja Jaana Vaitomaa (Valvira). 

Vesilaitosyhdistys kiittää kaikkia oppaan tekemiseen ja sen päivittämiseen osallistuneita heidän aktiivisesta panostuksestaan.

Oppaasta on otettu uusia painoksia, kun sisältöä on päivitetty Vesilaitosyhdistyksen omana työnä vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä ja käytäntöjä. 5. painokseen tehtyjen muutosten osalta kiitämme arvokkaista kommenteista ja tietojen päivityksestä Jaana Kilposta (Valvira) ja Outi Zacheusta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). 

 
 
Edition: 5. painos 2018
Publisher: Vesilaitosyhdisty

Lisaa koriin tuotteita

Price: 20.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Kalkkikivialkalointi, Opas veden syövyttävyyden vähentämiseksi, 2002
Talousveden desinfiointi ultraviolettivalolla, 2014
Talousveden klooraus, 2014
Vesijohtoverkostojen putkirikkotilanteet ja niiden hallittu korjaaminen, PDF
Opas varavedenjakelun järjestämisestä, 2011