Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Gaia
VIRIKE, Vesihuollon riskienhallinnan nykytila ja kehittämistarpeet -hanke, 2009 pdf
VIRIKE -hankkeessa selvitettiin riskienhallinnan nykytasoa ja kehittämistarpeita vedenhankintaketjun kaikissa vaiheissa. Hankkeen painopisteenä oli talousveden laatu ja riittävyys koko vedenhankintaketjussa, raakaveden muodostumisalueilta kuluttajan hanaan asti.
 
Tarkastelun kohteena olivat myös kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen toiminta ja riskit. Selvitys osoitti, että Suomen vesihuollon riskienhallinnan tila on sangen kirjava. Haastavin riskienhallintakohde on monien toimijoiden kuormittama raakavesilähde, mutta myös vesihuoltolaitosten ydintoimintaan kuuluvien veden käsittelyn ja jakelun riskienhallinnan taso on vaihtelevaa.
 
Muodollisia ja järjestelmällisiä riskienhallintajärjestelmiä on eniten isoissa vesihuoltolaitoksissa. Riskienhallinnan nykytason kuvauksen lisäksi hankkeesta julkaistussa raportissa osoitetaan kehittämistarpeita riskienhallinnan tason nostamiseksi. VIRIKE -hankkeen rahoitukseen osallistuivat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja Huoltovarmuuskeskus.
 
 
Maksuton sähköinen julkaisu. Tiedustelut vvy@vvy.fi
Pages: 79
Language: suomi
Publisher: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 0.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview