Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Molarius Riitta
Water Safety Plans -pilotti, 2004
Juomaveden laadun varmistaminen kaikissa olosuhteissa edellyttää siihen kohdistuvien riskien arviointia ja –hallintaa. Uudessa juomavesiohjeistossaan Maailman terveysjärjestö (WHO) on esitellyt menettelytavan juomaveden laadun turvaamiseksi. Water Safety Plans pyrkii varmistamaan koko vedentuotantoketjun turvallisuuden aina raakaveden muodostumisalueelta veden käyttäjän hanaan saakka.
 
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, sosiaali- ja terveysministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö käynnistivät yhteistyössä hankkeen, jossa testattiin Water Safety Plans- lähestymistavan soveltuvuutta suomalaisille pienille ja keskisuurille pohjavesilaitoksille. Selvityksen pohjalta syntyi Riitta Molariuksen kirjoittama julkaisu ”Water Safety Plans -pilotti.
Pages: 50
Language: suomi
Publisher: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 22.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview