Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Rintala Satu
Muovisten vesijohtojen pitkäaikaiskestävyys, 2003
Satu Rintala diplomityönä laaditussa julkaisussa käsitellään muovisten vesijohtojen pitkäaikaiskestävyyteen liittyviä tekijöitä. Työn yhteydessä tehtiin kysely VVY:n jäsenlaitoksille ko. putkien vaurioista vuosina 1997 - 2001.
 
Kyselyn tarkoituksena oli selvittää muoviputkien tavallisimmat vauriosyyt sekä vaurioituneiden putkien ja verkoston lähtötietoja. Lisäksi työn yhteydessä tutkittiin 1960-luvulla asennetuista putkista otettuja koekappaleita.
Pages: 90
Language: suomi
Publisher: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 25.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Vesilaitostekniikka ja hygienia, 2018, 5. painos
Talousveden laadun parantaminen verkostossa tehtävin toimenpitein, 1999
Talousveden klooraus, 2014
Talousveden desinfiointi ultraviolettivalolla, 2014
Pohjaveden suojelu erityisesti vedenhankintaa silmällä pitäen, 1999