Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Pääkkönen Jorma, Kuivamäki Reijo
Talousveden laadun parantaminen verkostossa tehtävin toimenpitein, 1999
Kyseessä oleva kirjallisuusselvitys syntyi tutkimuksen "Verkostoveden laadun parantaminen verkostossa tehtävin toimenpitein" myötä. Tutkimus toteutettiin Suunnittelukeskus Oy:n ja Kansanterveyslaitoksen yhteistyönä. Tutkimuksen tulokset on esitetty opaskirjassa "Puhdistuksen tarve ja merkitys vesijohtoverkostossa, joka on juuri julkaistu VVY:n julkaisusarjassa.
 
 
Kirjallisuusselvitys "Talousveden laadun parantaminen verkostossa tehtävin toimenpitein" sisältää seuraavat aihealueet: veden laadun muuttuminen vesijohtoverkostossa, sen mallintaminen, verkoston löysien saostumien muodostuminen, niiden poiston vaikutus veden laatuun sekä erilaiset veden laadun parantamismahdollisuudet. Kirjallisuusselvityksen laatimisesta vastasivat Jorma Pääkkönen ja Reijo Kuivamäki Suunnittelukeskuksesta.
Pages: 52
Edition: 1999
Language: suomi
Publisher: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 26.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Vesilaitostekniikka ja hygienia, 2018, 5. painos
Talousveden klooraus, 2014
Talousveden desinfiointi ultraviolettivalolla, 2014
Pohjaveden suojelu erityisesti vedenhankintaa silmällä pitäen, 1999
Muovisten vesijohtojen pitkäaikaiskestävyys, 2003