Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Rantanen Pirjo
Ravinteidenpoiston tehostaminen - BIRRA II -tutkimushanke, 2001
Ravinteidenpoiston tehostaminen - BIRRA II –tutkimushankkeen tuloksena syntynyt julkaisu, jonka on toimittanut Pirjo Rantanen.
 
Typenpoisto yhdyskuntajätevesistä lisääntyy lähivuosina. Samanaikaisesti kiinnostus biologiseen fosforinpoistoon on kasvanut. Biologisen fosforinpoiston etuja ovat mm. syntyvän lietteen laadun paraneminen, sen määrän väheneminen sekä kemikalointikulujen pieneneminen. Toisaalta prosessi on vaikeammin hallittava kuin tavanomainen rinnakkaissaostus ja sen käytännön soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin on epäilty.
 
Tekesin Vesihuolto 2001 -teknologiaohjelman hankkeessa "BIRRA II - Biologinen ravinteidenpoisto yhdyskuntien jätevesistä" pyrittiin tehostamaan biologista typen- ja fosforinpoistoa sekä ratkaisemaan siihen liittyviä käytännön ongelmia meidän olosuhteissamme.
Pages: 85
Edition: 2001
Language: suomi
Publisher: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 14.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview