Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys
Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä, 2003
Kiinteistökohtaista paineviemäröintiä käsittelevä julkaisun on laatinut työryhmä Robert Donner, Matti Heino ja Kari Mäkinen Infratec Oy:stä ja Ari Kangas Uudenmaan ympäristökeskuksesta. Kiinteistökohtainen paineviemäröinti –projekti oli Uudenmaan ympäristökeskuksen vetämä hanke, jossa oli VVY:n lisäksi mukana mm. laitevalmistajia ja konsultteja. 
 
Kiinteistökohtainen paineviemäröinti -projektin tavoitteena oli selvittää kiinteistökohtaisen paineviemärijärjestelmän nykytilaa, etuja ja haittoja sekä löytää järjestelmälle sopivat käyttöalueet. Lisäksi selvitettiin kiinteistökohtaiseen paineviemäröintiin liittyviä asioita kuten kiinteistöpumppaamon omistus ja hallinnointi, kiinteistökohtaisen pumppaamon sijoitus tontille, jäteveden johtaminen tiiviistä paineviemäristä olemassa olevaan vanhaan verkostoon ja jäteveden laadun vaikutukset viettoviemäriverkostossa. 
 
Selvitystyön tavoitteena oli laatia ohjeistusta siten, että kiinteistökohtaisen paineviemärijärjestelmän valinta eräänä viemäröintivaihtoehtona perustuu riittäviin teknisiin, toiminnallisiin ja taloudellisiin perusteisiin. Selvitystyön tavoitteena oli myös koota olemassa olevat kiinteistökohtaisen paineviemärijärjestelmän suunnittelu-, mitoitus- ja rakentamisohjeistus ja täydentää sitä tämän projektin tuloksilla. 
 
Julkaisun tarkoituksena on palvella suunnittelijoita, vesihuoltolaitoksia sekä ympäristökeskuksia, jotta osataan valita teknisesti ja taloudellisesti parhaat mahdolliset ratkaisut keskitetyn viemäröinnin järjestämiseksi.
 
Pages: 94
Edition: 2003
Language: suomi
Publisher: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 50.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview