Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vesilaitosyhdistys
Viemärikaivojen kuntotutkimusohje, 2013 pdf

Viemärikaivojen kuntotutkimusohje sisältää kaivoista silmämääräisesti ja muilla menetelmillä kuten mittaamalla tehtävien havaintojen kirjaus- ja raportointimenettelyn. Ohje täydentää viemäreiden tutkimisen ohjeistoa. Aikaisemmin, vuonna 2005, julkaistiin ’Viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohje’. Ohjeet on laadittu pohjoismaisena yhteistyönä, jonka tavoitteena oli yhdenmukaistaa viemäristön tutkimiseen liittyvien perustietojen ja havaintojen raportointia Pohjoismaissa.

Ohje perustuu standardiin SFS-EN 13508-2:en Rakennusten ulkopuolisten jätevesijärjestelmien kunto. Osa 2: Visuaalisen tarkastuksen koodijärjestelmä (EN 13508-2:en Conditions of drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Visual inspection coding system). Ohjeen avulla standardin periaatteiden noudattaminen on mahdollista Pohjoismaissa, missä tehdyt vikahavainnot on ollut tapana luokitella vakavuuden mukaan. Vakavuusasteikko on 1-4, missä 1 on vähäinen vika ja 4 vakava vika. Luokittelun tarkoituksena on auttaa ymmärtämään tutkitun viemärikaivon todellinen kunto.

Työssä laadittiin ensin englanninkielinen ohje sisältäen joitakin valinnaisia vaihtoehtoja. Kukin maa on sitten laatinut oman kansallisen ohjeensa yhteisen ohjeen perusteella valiten itselleen sopivat vaihtoehdot. Tässä ohjeessa on kuvattu Suomessa käytössä oleva kirjausmenettely.
 

 

 

 

Pages: 50
Edition: 2013
Language: suomi
Publisher: Vesilaitosyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 36.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Viemärikaivojen kuntotutkimusohje, 2013
Viemäreiden kuntotutkimusopas, 2018, pdf (maksuton)
Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinenen työselostus ja määrämittausohje, 2013 pdf
Kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja -viemäreiden saneeraus, 2018 (maksuton), pdf