Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Blomberg Kati, Toivikko Saijariina
Suositussopimuksen huomioon ottaminen ympäristöluvissa, 2015, pdf (maksuton)

Ympäristöministeriö, Suomen kuntaliitto ja Vesilaitosyhdistys solmivat vuonna 2012 suositussopimuksen, joka on ensimmäinen valtakunnallinen vapaaehtoisuuteen perustuva sopimus vesiensuojelun alalla. Sopimuksen tarkoituksena on kannustaa vesihuoltolaitoksia parantamaan yhdyskuntien jätevesien puhdistusta vapaaehtoisin keinoin tehokkaammaksi kuin puhdistamoiden ympäristöluvat vaativat. Suositussopimuksen mahdollista vaikutusta jätevesilaitosten ympäristö- lupiin ja ympäristölupien raja-arvoihin tutkittiin käymällä läpi vuosien 2012–2015 ajalta aluehallintovirastojen antamat jätevedenpuhdistuslaitosten ympäristölupapäätökset. Suositussopimus oli tuotu tarkastelujaksolla vuosien 2014–2015 aikana esille hakijan toimesta, lausunnoissa tai muistutuksissa yhteensä 12 ympäristölupapäätöksessä. Vastaavasti suositussopimusta ei ollut mainittu kertaakaan vuosien 2012–2013 aikana. Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että suositussopimus tuotiin lupahakemuksissa esiin vain harvoin. Tuloksista ei voida yksiselitteisesti arvioida missä määrin suositussopimus on vaikuttanut lupamääräyksiin ja missä määrin muut tekijät ovat ohjanneet päätöksentekoa. 

Julkaisu on maksuton ja ladattavissa tästä linkistä:

https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/jatevedet/suositussopimuksen-huomioon-ottaminen-ymparistoluvissa-vvy/

 

Pages: 16
Edition: 2015
Language: suomi
Publisher: Vesilaitosyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 0.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Vesilaitostekniikka ja hygienia, 2018, 5. painos
Vesihuollon laitossuunnittelun tehtäväluettelo, pdf 2017 (maksuton)
Teknis-taloudellinen tarkastelu jätevesien käsittelyn tehostamisesta Suomessa, 2016 pdf (maksuton)
Selvitys jätevesiohituksista, 2015, pdf (maksuton)
Puhdistamolietteiden käsittely ja hyödyntäminen - Kyselyn tulokset 2015 (maksuton)