Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Hörkkö Eeva
Vesihuoltolaitosten vakuutusselvitys alkukartoitus, 2015 pdf (maksuton)

Vesihuoltolaitosten vakuutusselvitys alkukartoitus, pdf-muodossa (maksuton) Raportissa esitetään Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitoksille marraskuussa 2014 lähetetyn kyselytutkimuksen tuloksia. Kyselyllä tutkitaan toiminnanvastuuvakuutusten ja tuotevastuuvakuutusten tilannetta vesihuoltolaitoksilla. Lisäksi tutkitaan näissä vastuuvakuutuksissa lähivuosina tapahtunuttamuutosta vesihuoltolaitoksilla. Kyseessä on alkukartoitus, joka on osa Vesihuoltolaitosten Kehittämisrahaston vakuutusselvityshanketta.

Sähköisessä kyselylomakkeessakokemuksia kartoitetaan seuraavista teemoista:

  • vakuutusyhtiöiden tuotteet,
  • kokemukset korvauskäytännöistä,
  • ajassa tapahtunut muutos,
  • vakuutustenhankinta ja
  • käytännön menettelytavat.

 

Vastaajien kokemuksia tutkittiin muun muassa viisiportaisella likertasteikoilla,täten mitaten mielipiteiden eri asteita. Saadut tulokset yhdessävastaajien esittämien avoimien vastausten kanssa valottavat tietoasiitä, minkälainen tilanne vesihuoltolaitoksilla on. Vastauksia saatiin 48 laitokselta, jolloin vastausprosentti on 16,8 %. Tulokset eivät ole yleistettävissä kaikkiin vesihuoltolaitoksiin, muitta niitä voi pitää ilmiön eri ulottuvuuksia kuvaavina. Keskeinen avoimista vastuksista ilmenevä tulos on,että osa vastaajista kokee vakuuttamistilanteen haasteelliseksi ja on huolissaantulevaisuuden riskienhallinnasta.

Vesihuoltolaitosten vakuutusselvitys, alkukartoitus on Vesilaitosyhdistyksen monistesarjan julkaisu nro 37. Tekijä Eeva Hörkkö. ISSN-L 2242–7279 ISSN 2242-7279 ISBN 978-952-6697-08 -6 (pdf)

Voit ladata julkaisun tästä linkistä.

Pages: 80
Edition: 2015
Language: suomi
Publisher: Vesilaitosyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 0.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview