Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vesilaitosyhdistys
Vattentjänstverkets anslutnings- och brukavtalsvillkor (mall), 2016 pdf och word

Vesilaitosyhdistyksen jäsenille maksuton, ladattavissa jäsensivuilta (ekstranet) www.vvy.fi VVY:n jäsensivuilla (extranet) on käytössä kertakirjautuminen. Kaikki ne varsinaisten jäsenten työntekijät, joiden tiedot ovat VVY:n jäsenrekisterissä voivat käyttää kertakirjautumista. Jäsenrekisteriin liittyvät tiedustelut ja päivitykset toivomme s-postilla vvy@vvy.fi  Katso kertakirjautumisen ohje: https://bit.ly/2DAj4Ay

Sen sijaan, mikäli jäsenet tilaavat julkaisun verkkokaupan kautta hinta 15 €, julkaisu toimitetaan s-postin pdf-liitteenä.

Hinta niille, jotka eivät ole VVY:n varsinaisia jäseniä on 25 €. Verkkokaupasta tilatut PDF-julkaisut toimitetaan sähköpostilla tilaajan antamaan sähköpostiosoitteeseen noin viikon kuluessa tilauksesta. 

Julkaisussa on sivuja 5. Julkaisusarja nro 66. Julkaisuu kuuluu sekä pdf- että  word-versio. Samaan pakettiin kuuluu sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen versio.

Vattentjänstverkets anslutnings- och brukavtalsvillkor (mall) julkaisu on käännös suomesta ruotsiksi. Ennen kuin käännös otetaan käyttöön, on tärkeää, että se käydään perusteellisesti läpi vesihuoltolaitoksella.

Detta dokument är en översättning från finska till svenska. Innan man tar översättningen i bruk, är det viktigt att grundligt kolla den hos vattentjänst-verket. Förändringar i lagen om vattentjänster (119/2001) samt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) trädde i kraft den 1.9.2014. Mallen för vatten-tjänstverkets anslutnings- och brukavtalsvillkor och mallen för de allmänna leveransvillkoren uppdaterades av Vattenverksföreningens förvaltnings- och ekonomigrupp för att motsvara lagändringarna. Dessutom gjordes också andra nödvändiga ändringar i de förutnämnda rekommendationerna. Uppdateringen genomfördes i samarbete med Finlands Kommunförbund och Konkurrens- och Konsumentverket. Vattenverksföreningens styrelse godkände de uppdaterade rekommendationerna år 2015. Dessa avtalsvillkor är en rekommendation, inte ett bindande dokument. De är i kraft för vattentjänstverket endast efter att verkets administration har godkänt dem. Före detta är det viktigt att kolla om villkoren till alla delar motsvarar verkets praxis och göra nödvändiga ändringar. Sådana bestämmelser som är stadgade i sjätte kapitlet i lagen om vatten-tjänster kan inte ändras till nackdel för konsumenten då man bearbetar do-kumenten. I sjätte kapitlet finns bestämmelser om avbrott i tjänster, fel, pris-avdrag och skadestånd. Dessutom stadgas i 23 § om ändring om avtalet. Eftersom mallen för vattentjänstverkets anslutnings- och brukavtalsvillkor och mallen för allmänna leveransvillkor utgör en helhet rekommenderas att de tas i bruk samtidigt. De ovannämnda mallarna publiceras också på svenska.

Pages: 5
Edition: 2016
Language: ruotsi
Publisher: Vesilaitosyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 22.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Vesihuoltolaitosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset, 2017, pdf
Handbok för distrivution av reservvatten, pdf (maksuton)
Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot (malli), 2016 pdf ja word