Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vesilaitosyhdistys, HSY Vesihuolto
Teollisuusjätevesiopas (pdf), Asumajätevesistä poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriin, 2016,

Vesilaitosyhdistyksen varsinaiset jäsenet voivat ladata oppaan pdf-tiedostona maksutta käyttöönsä Vesilaitosyhdistyksen jäsensivuilta (ekstranet). VVY:n jäsensivuilla (extranet) on käytössä kertakirjautuminen. Kaikki ne varsinaisten jäsenten työntekijät, joiden tiedot ovat VVY:n jäsenrekisterissä voivat käyttää kertakirjautumista. Jäsenrekisteriin liittyvät tiedustelut ja päivitykset toivomme s-postilla vvy@vvy.fi  Katso kertakirjautumisen ohje: https://bit.ly/2DAj4Ay

 
 
 
 Päivitykset:
 
Päivitetyssä julkaisussa lainsäädäntöä koskevien tekstien ajantasaisuus on tarkistettu ja ne on korjattu vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä. 
Oppaan kappaleiden järjestystä on muokattu. 
Linkit on päivitetty ja osin uusittu. 
Sopimuksen sisältöä koskevaan kappaleeseen on lisätty sopimuksen siirtoa, riskianalyysia ja vastuun jakoa koskevat osiot sekä tietoa välimiesmenettelyn käytöstä. Vastaavat kohdat löytyvät nyt myös liitteissä olevista esimerkkisopimuksista. 
Oppaaseen on lisätty kaavioita havainnollistamaan sopimuksen solmimisen prosessia. 
Tietoa haitallisista aineista on päivitetty ja lisätty. 
Oppaassa on uusi kappale rikosoikeudellisesta vastuusta sekä uutta tietoa päästöjen jäljittämisestä.
Liitteeksi 5 on lisätty esimerkki teollisuusjätevesisopimuksesta, jossa asetettavat raja-arvot ja ehdot sekä korotetun maksut perusteet ovat sopimustekstissä ja riidat ratkaistaan välimiesselvittelyllä. 
Lisäksi oppaaseen on tehty joitakin muita pieniä muutoksia tai lisäyksiä.
Teollisuusjätevesioppaan tarkoitus on antaa tukea ja ajantasaista tietoa kaikille niille henkilöille, jotka ovat mukana tekemässä päätöksiä teollisuusjätevesien johtamisesta viemäriin ja niiden turvallisesta käsittelystä yhdyskuntien jäteveden puhdistamoilla. Oppaassa kerrotaan teollisuusjätevesisopimuksen laadinnan eri vaiheista ja asioista, joita sopimusta laadittaessa tulee ottaa huomioon. Oppaaseen on koottu teollisuusjätevesiä koskeva lainsäädäntö, tietoa laadun rajoituksista, sopimusasiat ja korotetun maksun kaava. Oppaan liitteenä on esimerkkejä vesihuoltolaitoksilla käytössä olevista teollisuusjätevesisopimuksista. 
 
 Opas on laadittu yhdessä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän kanssa. Opas on päivitetty versio vuonna 2001 ilmestyneestä teollisuusjätevesisopimuksia käsittelevästä oppaasta.
Pages: 154
Edition: 2016, 4. painos
Edition year: 2016
Language: suomi
Publisher: Vesilaitosyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 55.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Vesihuoltolaitosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset, 2017, pdf
Opas elintarviketollisuusyrityksen ja vesihuoltolaitoksen välisen talousvesisopimuksen laatimiseen, (maksuton) pdf