Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vesilaitosyhdistys
Teollisuusjätevesiopas, Asumajätevesistä poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriin, 2016

Vesilaitosyhdistyksen varsinaiset jäsenet voivat ladata oppaan pdf-tiedostona maksutta käyttöönsä Vesilaitosyhdistyksen jäsensivuilta (ekstranet). Ohje kertakirjautumiseen:

https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/ohje-vvy-n-jasensivujen-kertakirjautumiseen-1/

 

Teollisuusjätevesioppaan tarkoitus on antaa tukea ja ajantasaista tietoa kaikille niille henkilöille, jotka ovat mukana tekemässä päätöksiä teollisuusjätevesien

johtamisesta viemäriin ja niiden turvallisesta käsittelystä yhdyskuntien
jäteveden puhdistamoilla.
 
Teollisuusjätevesisopimuksessa otetaan huomioon teollisuusjätevesien
erityiset ominaisuudet. Viemäriin johdettavan jäteveden laadulla on vaikutuksia
vesihuoltolaitoksen työntekijöiden työturvallisuuteen, viemäriverkon
ja puhdistamon laitteistojen kuntoon, puhdistusprosessin toimintaan, lietteen
laatuun ja purkuvesistön tilaan. Oppaassa kerrotaan teollisuusjätevesisopimuksen
laadinnan eri vaiheista ja asioista, joita sopimusta laadittaessa
tulee ottaa huomioon. Teollisuusjätevesisopimusta tehtäessä tulee
aina käyttää tapauskohtaista harkintaa paikallisten olosuhteiden huomioon
ottamiseksi.
 
Oppaaseen on koottu teollisuusjätevesiä koskeva lainsäädäntö, tietoa laadun
rajoituksista, sopimusasiat, taksat, valvonta ja käytännön esimerkkejä
toimivista ratkaisuista. Oppaan liitteenä on esimerkkejä vesihuoltolaitoksilla
käytössä olevista teollisuusjätevesisopimuksista. Oppaan kappaleessa
viisi esitetään käyttöön otettavaksi uusittu korotetun maksu kaava.
Ensimmäinen versio oppaasta julkaistiin vuonna 2011. Tämä on neljäs päivitetty
painos.
Pages: 171
Edition: 4. painos 2016
Language: Suomi
Publisher: Vesilaitoyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 50.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Vesihuollon suuntaviivat 2020-luvulle, 2017
Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla -hankkeen loppuraportti, 2014, pdf (maksuton)