Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vesihuollon laitossuunnittelun tehtäväluettelo, pdf 2017 (maksuton)

Vesihuollon laitossuunnittelun tehtäväluetteloa käytetään suunnittelijan tehtävälaajuuden määrittelyssä, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa sekä osana suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtäväluettelossa on määritetty perustehtävät ja tulosteet, jotka tulee sisällyttää suunnittelutoimeksiantoon. Lisäksi luettelossa on valinnaisia, erikseen tilattavia, täydentäviä lisätehtäviä tai asiantuntijaselvityksiä. 

Tehtäväluettelo on suunnittelun tilaajan ja suunnittelijan yhteinen työkalu suunnittelutoimeksiannon hallinnan avuksi. Tehtäväluettelon tarkoitus on yhdenmukaistaa alan käytäntöjä sekä suunnittelutoimeksiantojen tarjouskilpailuja.

 

Julkaisun voi ladata osoitteesta:

https://www.vvy.fi/site/assets/files/1620/vesihuollon_laitossuunnittelun_tehtavaluettelo.pdf

vaihtoehtoinen linkki: https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/hallinto-ja-talous/vesihuollon-laitossuunnittelun-tehtavaluettelo-vvy/

Monistesarja nro 45
Edition: 2017
Language: Suomi

Lisaa koriin tuotteita

Price: 0.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Vesilaitostekniikka ja hygienia, 2018, 5. painos
Teknis-taloudellinen tarkastelu jätevesien käsittelyn tehostamisesta Suomessa, 2016 pdf (maksuton)
Suositussopimuksen huomioon ottaminen ympäristöluvissa, 2015, pdf (maksuton)
Selvitys jätevesiohituksista, 2015, pdf (maksuton)
Puhdistamolietteiden käsittely ja hyödyntäminen - Kyselyn tulokset 2015 (maksuton)