Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Kansallinen laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille, Taustaraportti, 2017(maksuton), pdf


Laaturavinnehankkeessa (LARA) luodaan Suomeen kansallinen laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille. Laatujärjestelmän tarkoituksena on edistää ravinteiden kierrätystä parantamalla kierrätyslannoitevalmisteiden tunnettuutta ja laatua. Tämä raportti on laatujärjestelmän laatimista varten tehty taustaselvitys.

Monessa Euroopan maassa on jo pitkään ollut käytössä vapaaehtoinen laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille. Raportissa esitellään Saksan, Itävallan, Belgian, Viron ja Ruotsin laatujärjestelmien toiminta, organisaatio ja sertifiointisäännöt. Lisäksi kuvataan lyhyesti myös Ison-Britannian, Alankomaiden, Italian ja Yhdysvaltojen laatujärjestelmät, sekä kansainväliset laatujärjestelmät biohiilelle ja kansallisille laatujärjestelmille (ECN-QAS).

Raportissa esitetään lannoitevalmisteita koskeva lainsäädäntö. Suomen lain-säädäntö asettaa Euroopan mittakaavassa tiukat laatuvaatimukset lannoitevalmisteille. Raportissa kuvataan lainsäädännön asettamat vaatimukset lannoite-valmisteiden laadunvarmistukselle, sekä laadunvarmistuksen nykyiset käytännöt. Lisäksi tarkastellaan vapaaehtoista laadunvarmistusta suomalaisissa yrityksissä.

Raportin lopussa listataan seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon kansallisen laatujärjestelmän suunnittelussa. Olennaisimmat päätettävät seikat ovat laatujärjestelmän organisoinnin ja rahoituksen periaatteet sekä sertifioinnin säännöt. Tuotteille voidaan asettaa laajemmat laatuvaatimukset kuin lainsäädännössä, ja vaatimusten täyttyminen voidaan todentaa ulkoisella auditoinnilla. Laatujärjestelmän etuna on se, että uusimpaan tutkimustietoon pystytään joustavasti reagoimaan asettamalla uusia laatukriteereitä. Laatujärjestelmän etuja ovat myös lisääntynyt sidosryhmäyhteistyö, tiedonvaihto ja toiminnan läpinäkyvyys.

Taustaraportin rahoittivat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja HSY.
 

https://www.vvy.fi/site/assets/files/1600/kansallinen_laatujarjestelma_kierratyslannoitevalmisteille_taustaraportti_23112017.pdf

tai 

https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/jatevedet/kansallinen-laatujarjestelma-kierratyslannoitevalmisteille-taustaraportti-vvy/

Monistesarja 48

Lisaa koriin tuotteita

Price: 0.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat, 2013 pdf
Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat, 2013
Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinenen työselostus ja määrämittausohje, 2013 pdf
Vesihuoltolaitosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset, 2017, pdf
Sprinklerilaitteistojen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon, 2011