Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Opas elintarviketollisuusyrityksen ja vesihuoltolaitoksen välisen talousvesisopimuksen laatimiseen, (maksuton) pdf

Yrityskohtaisesti räätälöidyn talousvesisopimuksen tekeminen on tarpeen erityisesti silloin, kun elintarviketeollisuusyrityksen toiminta on sellaista, että se ei kuulu vesihuoltolain (119/2001) soveltamisalan piiriin (vesihuoltolaki 2 §). Elintarvikeyrityksen ja vesihuoltolaitoksen välisen talousvesisopimuksen malli ja laatimista koskeva opas hyväksyttiin Vesilaitosyhdistyksen hallituksen kokouksessa 14.12.2017.

Oppaaseen on koottu talousvesisopimuksen tekemisen keskeiset periaatteet.  Laatimisessa on käytetty apuna maa- ja metsätalousministeriön julkaisua ”Elintarviketeollisuus vesihuoltolaitoksen asiakkaana” vuodelta 2014.

Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY) ja Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) valmistelivat oppaan ja sopimusmallin yhdessä useiden elintarvikeyritysten ja vesihuoltolaitosten edustajien kanssa. Konsulttina työssä toimi Pöyry Finland Oy. Hanke sai osan rahoituksesta Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastosta

Oppaassa kuvataan yleisellä tasolla elintarviketeollisuuden vedenkäytön erityispiirteitä ja lainsäädännön viitekehystä. Talousvesisopimuksen malli on laadittu sopimuskohdittain siten, että se sisältää ehdotuksen sopimustekstiksi sekä ohjeen, mitä missäkin sopimuskohdassa on otettava huomioon (selitysosa).    

Sopimuspohja ei ole velvoittava, vaan se on malli, jossa on ehdotuksia talousvesisopimuksessa käsiteltävistä asioista ja vastuunjaosta.  On myös tärkeää huomata, että tätä sopimuspohjaa ei tule käyttää jätevesisopimuksen tekemiseen.  

Oppaan ja sopimusmallin saa yhtenäisenä pdf-julkaisuna kehittämisrahaston hankesivulta (https://vvy.etapahtuma.fi/Hankkeet-selaus-2)  jossa se on hallinnon ja talouden hankkeissa. 


Julkaisu on kaikille maksuton pdf- versiona, jonka voi ladata VVY:n kotisivuilta.
https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/hallinto-ja-talous/opas-elintarviketeollisuusyrityksen-ja-vesihuoltolaitoksen-valisen-talousvesisopimuksen-laatimiseen/


Lisaa koriin tuotteita

Price: 0.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Teollisuusjätevesiopas (pdf), Asumajätevesistä poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriin, 2016,