Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämisiin, 2018 (maksuton)) pdf

Julkaisu on maksuton, kun sen lataa Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankerekisteristä (linkki hankerekisteriin) tai Vesilaitosyhdistyksen kotisivuilta (suora linkki julkaisuun) tai vaihtoehtoinen linkki: https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/muut/opas-vesihuoltotoimintojen-yhdistamisiin/

 Julkaisun paperisen version hinta on VVY:n jäsenille 15 euroa, muille tilaajille 20 euroa.

Suomessa vesihuoltolaitosten yhdistymiset ovat tapahtuneet usein kuntaliitosten yhteydessä, mutta yhdistymisiä on tapahtunut myös vapaaehtoi­sina ylikunnallisina hankkeina.  Yleinen suuntaus näyttää olevan yhä suurempiin laitoskokonaisuuksiin. Laitosten yhdistämisessä esiin nousevat haasteet ovat molemmissa tapauksissa hyvin samankaltaisia. Mikäli yhdistymisessä on kyse ns. monialayhtiöhankkeesta, joissa yhdistyvät energia- ja vesilaitoslaitos eli kaksi eri toimialan organisaatiota, tulee mukaan lisähaasteita. Hallinnollisen yhdistymisen lisäksi laitosten yhdistyminen vaatii myös operatiivisten toimintojen yhdistämistä, mikä on usein vuosia kestävä prosessi. Näistä mainittakoon esimerkkeinä mm. vesihuoltomaksujen, verkkotieto- ja automaatiojärjestelmien, investointiohjelmien tai sopimusten yhtenäistäminen.  Laitostoimintojen yhdistämisen aikana usein esiin nousee monia asioita, joita ei alkuvaiheessa ole osattu vielä huomioida.  Yhdistyvän laitoksen osalta tärkein voimavara on siirtyvä henkilöstö, jonka hyvinvoinnista tulee pitää erityisen hyvää huolta. Ohjeistusta yhdistymisten suunnitteluun on toistaiseksi Suomessa käytössä melko vähän.

Tämän oppaan tarkoituksena on ollut koota yhteen vesihuoltolaitosten yhdistymistä palvelevaa ohjeistusta.  Opas on laadittu hyödyntäen taustamateriaalia jo toteutuneista yhdistymisistä sekä haastattelemalla keskeisiä laitosjohtajia Suomessa. Oppaan ensimmäinen osio käsittelee laitosten hallinnollista ja taloudellista yhdistämistä. Toinen osio keskittyy operatiivisten toimintojen yhdistämisen kuvaukseen, johon on koostettu hyviä käytäntöjä jo yhdistyneiden laitosten kokemusten pohjalta.  

 


Lisaa koriin tuotteita

Price: 0.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview