Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Störnings- och kriskommunikationsanvisning för vattentjänstverk, 2019, pdf (maksuton)

INLEDNING

Den här störnings- och kriskommunikationsanvisningen för vattenverk har utarbetats på vattenförsörjningspoolens initiativ och finansierats av Försörjningsberedskapscentralen. Den första anvisningen utarbetades 2008, och nu finns det en helt uppdaterad version som motsvarar kraven i dagens kommunikationsmiljö. 

Funktionssäker vattenförsörjning av hög kvalitet hör till de livsviktiga samhällsfunktionerna, vilket även förutsätter beredskap för störningar. Att planera och öva på störnings- och kriskommunikationen är också en central del av beredskapen. 

Målet vid utarbetandet av anvisningen har varit en ingående, men koncis och praktisk anvisning till finländska vattentjänstverk oberoende av deras storlek. 

Kommunikationsmiljön har förändrats radikalt på tio år: Sociala medier har revolutionerat tidsuppfattningen inom informationsförmedlingen och samtidigt medfört en stark ökning av interaktiviteten. Dessutom har möjligheten till informationsförmedling kraftigt förskjutits och omfattar numera varje finländare. 

Målet med den uppdatering som nu har gjorts är en mer katalogartad anvisning än tidigare. Vi har velat göra checklistorna och till exempel meddelandemallarna till så lättanvända arbetsredskap som möjligt. En viktig del är kriskommunikationskortet, som är en sammanfattning av anvisningarna och ett rättesnöre för kommunikationen i kritiska situationer. 

För enkelhetens skull används i regel benämningen vattenverket för vattentjänstverket och benämningen hälsoinspektionen för hälsoskyddsmyndigheten. 

Styrgruppen har bestått av Eeva Hörkkö och Riina Liikanen (Vattenverksföreningen VVY), Lea Ansamaa (Oulun Vesi), Liisa Mustaniemi (Tampereen Vesi), Päivi Nyyssönen (Nivos), Kirsi Ojapelto (Lappeenrannan Energia) och Anders Öström (Åbo Vattenförsörjning). 


Texten skrevs av Maija Hakala (kommunikationsbyrå Ahjo, tidigare AC-Sanafor), som även skrev den första anvisningen.
 

Ladda ner publikationen:
https://www.vvy.fi/site/assets/files/1102/stornings-_och_kriskommunikationsanvisning_for_vattentjanstverk.pdf

Och ett annat alternativ för laddning:

https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/vesihuoltopooli/hairiotilanneviestintaohje/

 

Publisher: Försörjningsberedskapsorganisationen

Lisaa koriin tuotteita

Price: 0.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview