Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirja (maksuton) pdf

Omaisuudenhallinnan käsikirja on tarkoitettu vesihuoltolaitosten päätöksentekijöille, johdolle, taloushallinnolle ja operatiivisen toiminnan henkilöstölle. Käsikirjaan liittyy myös kypsyysanalyysin arviointitaulukko. Molemmat valmistuivat kesällä 2019 ja ne on laatinut Jyrki Paavilainen Urban Assets Oy:stä. Työssä oli aktiivisesti mukana useiden jäsenlaitosten muodostama hankeryhmä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto myönsi hankkeeseen rahoituksen vuonna 2018.

Käsikirjassa esitetään pelkistetysti omaisuudenhallintajärjestelmän rakenne. Vesihuoltolaitos voi itse määritellä tavoitetason. Käsikirjassa noudatetaan pääosin ISO 55000 -standardia ja siitä johdettuja menettelyohjeita. 

Kypsyysanalyysi tarkoittaa pääpiirteissään omaisuudenhallinnan menettelyjen arviointia ja vertailua. Vesihuoltolaitos voi peilata omaa järjestelmäänsä arviointitaulukossa esitettyyn ja selvittää, mitkä kohdat vaativat kehittämistä. 

Vesihuolto-omaisuuden hyvä hallinta edellyttää, että ymmärretään omaisuuden koko elinkaaren kustannukset ja arvon muodostuminen. Toiminnan ja päätöksenteon tulisi perustua myös omaisuudelle asetettuihin tavoitteisiin ja järjestelmälliseen suunnitteluun. Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan perustana on pitkän aikavälin suunnitelma.  Sen tulisi sisältää mm. omaisuuden palvelutasotavoitteet, kustannukset ja riskit ja omaisuudenhallinnan menettelyt. Toimenpiteet ja taloussuunnitelma tulisi esittää siinä vähintään 10 vuodelle. Suunnitelmia on syytä arvioida ja päivittää säännöllisesti.

Lataa maksuton julkaisu

Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirja : https://www.vvy.fi/site/assets/files/2945/vesihuoltolaitoksen_omaisuudenhallinnan_kasikirja2019.pdf


Kypsyysanalyysin malli: https://www.vvy.fi/site/assets/files/2945/vesihuoltolaitoksen_omaisuudenhallinnan_kypsyysanalyysi_versio_1-0_kopio.xlsx

Vaihtoehtoisesti voit käydä lataamassa julkaisun VVY:n kotisivuilta tästä kohdasta: https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/hallinto-ja-talous/vesihuoltolaitoksen-omaisuudenhallinta-1/


Lisaa koriin tuotteita

Price: 0.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview