Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohje; PDF

Viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohje -julkaisu sisältää viemäreistä silmämääräisesti tehtävien havaintojen kirjaus- ja raportointimenettelyn. Ohje on laadittu pohjoismaisena yhteistyönä, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa viemäristön tutkimiseen liittyvien perustietojen ja havaintojen raportointia Pohjoismaissa. Ohje perustuu standardiin SFS-EN 13508-2:en Rakennusten ulkopuolisten jätevesijärjestelmien kunto, osa 2: Visuaalisen tarkastuksen koodi järjestelmä.

Ohjeen avulla standardin periaatteiden noudattaminen on mahdollista Pohjoismaissa, missä viemärin rakennetta tai toimintaa koskevia vikahavaintoja luokitellaan vakavuuden mukaan. Uusi vakavuusasteikko on 1-4, missä 1 on vähäinen vika ja 4 vakava vika. Luokittelun tarkoituksena on auttaa ymmärtämään tutkitun viemärin todellinen kunto.

Julkaisu korvaa Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen vuonna 1988 julkaiseman ”Viemäreiden ja vesijohtojen TV-kuvauksen teettämisohjeen” osat B.1.3 ”Laatuvaatimukset TV-kuvaukselle” ja B.2 ”Havaintojen luokitteluperusteet”.


Lisaa koriin tuotteita

Price: 36.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview