Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vesilaitosyhdisty
Sprinklerilaitteistojen liittäminen vh-laitoksen vesijohtoverkostoon, pdf, 2011
Vesihuoltolaitoksille tarkoitettu opas käsittelee veden toimittamista sprinklerilaitteistoihin eli automaattisiin sammutusvesilaitteistoihin ja liittämisessä huomioon otettavia näkökohtia kuten erilaisten sprinklerilaitteistojen edellyttämiä toimitusvesimääriä ja painetasoja, vesijohtoveden suojaamista, sprinklerijärjestelmien kytkemisen työvaiheita sekä sprinklerisopimusta ja -maksua.
 
 
Opas on päivitetty versio vuonna 1997 ilmestyneestä oppaasta ”Sprinklerilaitteistojen liittäminen vesilaitokseen”. Julkaisun on laatinut pääosin FCG Finnish Consulting Group Oy. Ohjausryhmässä oli edustajia vesihuoltolaitoksilta, alueellisesta pelastuslaitoksesta, VVY:stä sekä Finanssialan Keskusliitosta.
 
Ohjeessa huomioidaan muutokset lainsäädännössä, talousveden laadun turvaamisessa sekä henkilösprinklauksessa. VVY:n hallitus suosittelee vesihuoltolaitoksille sprinklereitä koskevien sopimusten tekemistä julkaisussa tarkemmin esitettyjä periaatteita sekä sopimusehtoja ja toimitusehtoja noudattaen.
Pages: 74
Language: suomi
Publisher: Vesilaitosyhdisty

Lisaa koriin tuotteita

Price: 36.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Talousveden klooraus, 2014
Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje, 2013
Vesihuollon verkostojen ylläpidon perusteet, pdf 2005
Talousveden desinfiointi ultraviolettivalolla, 2014
Opas varavedenjakelun järjestämisestä, 2011, pdf-versio (maksuton)