Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vesilaitosyhdistys
Vesihuoltolaitosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset, 2017, pdf

Vesihuoltolaitoksen maksuja koskevat ohjeet ja suositukset valmistuivat

ensimmäisen kerran vuonna 2001. Vesihuoltolaki (119/2001) tuli voimaan
aikaisemmin samana vuonna. Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) muutokset tulivat voimaan 1.9.2014.
 
Maksuja koskevat ohjeet ja suositukset päivitettiin vastaamaan yllä mainitun
lainsäädännön muutoksia. Samalla niihin tehtiin myös muita tarpeellisiksi
katsottuja muutoksia.
 
Päivittäminen toteutettiin yhteistyössä Suomen Kuntaliiton ja Kilpailu- ja
kuluttajaviraston kanssa. Vesilaitosyhdistyksen hallinto- ja talousryhmän
jäsenet ja muut asiantuntijat muodostivat ns. Makoisa-ryhmän, joka ohjasi
hankkeen toteuttamista. Vesilaitosyhdistyksen hallitus hyväksyi uudet
suositukset vuonna 2016.
 
Vesihuoltolaki koskee asutuksen ja asutukseen rinnastettavan elinkeino- ja
vapaa-ajantoiminnan vesihuoltoa. Siksi maksuja koskevat ohjeet ja
suosituksen on laadittu silmällä pitäen edellä mainittujen toimintojen maksuja.
Vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaisia, että niillä
voidaan pitkällä aikavälillä kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit
ja kustannukset. Maksuja koskevissa ohjeissa ja suosituksissa on ehdotus
siitä, kuinka vesihuoltolain maksuja koskevien säännöksiä ja periaatteita
voidaan soveltaa käytännössä. Julkaisu ei ole sitova, vaan se on luonteeltaan
suositus.
 
Kyseinen julkaisu on Vesilaitosyhdisyksen varsinaisille jäsenille maksuton, mikäli he lataavat sen itse jäsensivuilta eli kirjautumalla ekstranet-palveluun www.vvy.fi sivustolla. Verkkokaupasta tilattuna ja s-postilla toimitettuna jäsenhinta 15 euroa,
 
Pages: 60
Edition: 2017
Language: suomi

Lisaa koriin tuotteita

Price: 22.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot (malli), 2016 pdf ja word
Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot (malli), 2016 pdf ja word
Handbok för distrivution av reservvatten, pdf (maksuton)
Vattentjänstverkets anslutnings- och brukavtalsvillkor (mall), 2016 pdf och word
Teollisuusjätevesiopas (pdf), Asumajätevesistä poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriin, 2016,