Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vesihuoltomaksut 1.2.2017, jäsenlaitokset

Vesilaitosyhdistys (VVY) julkaisee vuosittain tilaston vesihuoltolaitosten maksutiedoista. Vuonna 2017 VVY:n jäsenlaitokset kattava maksutiedustelu tehtiin maaliskuussa ja laitosten maksutiedot koottiin 1.2.2017 voimassa olevan taksan mukaisena.

Kyselyn hinnat pyydetään esimerkkikiinteistöiltä perittävien maksujen mukaisina mahdollisine arvonlisäveroineen. Osassa laitoksia liittymismaksuihin sisältyy perittävä arvonlisävero ja osassa laitoksia ei peritä lainkaan arvonlisäveroa. Muihin maksuihin sisältyy arvonlisävero.

Vesihuoltomaksutietojen perusteella ei ole syytä tehdä johtopäätöksiä laitosten toi-minnan taloudellisuudesta tai tehokkuudesta, sillä maksujen suuruuteen vaikuttavat oleellisesti muun muassa kunnan taksapolitiikka, valtion avustusten määrä, veden-hankintamahdollisuudet sekä yhdyskuntarakenne.

Koska vesihuoltotaksojen rakenne vaihtelee hyvinkin paljon eri laitoksilla, raportissa käytetään käsitettä "vertailuhinta". Vertailuhinnassa on otettu huomioon käyttömak-sun ohella perusmaksun ja mittarivuokran sekä liittymismaksun vaikutus asiakkaalta perittävään veden ja jäteveden hintaan. Vertailuhinta antaa käyttömaksuun verrattuna paremman kuvan asiakkaan maksamista maksuista käytettyä vesikuutiometriä kohden.

Tämän selvityksen mukaan vuonna 2017 keskimääräinen kustannus omakotitalossa on 5,69€ käytettyä vesikuutiometriä kohden ja kerrostalossa vastaavasti 4,72€ käytettyä vesikuutiometriä kohden sisältäen mahdolliset arvonlisäverot.

Kyseisen julkaisun PDF-versio on Vesilaitosyhdistyksen varsinaisille jäsenille maksuton, mikäli he lataavat sen itse jäsensivuilta eli kirjautumalla ekstranet-palveluun www.vvy.fi sivustolla. VVY:n jäsensivut on tarkoitettu varsinaisten jäsenten käyttöön, kullekin VVY:n jäsenlaitokselle on jaettu ainoastaan yksi laitoskohtainen tunnus. Jäsenlaitokset voivat tilata päivitetyn tunnuksen ja salasanan ottamalla yhteyttä vvy(a)vvy.fi.

Julkaisun perinteisen paperiversion hinta 26 €, sekä VVY:n varsinaisille jäsenille 20 €.
 

Publisher: Vesilaitoyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 26.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Vesihuoltolaitosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset, 2017, pdf
Vesihuollon verkostojen ylläpidon perusteet, pdf 2005
Tunnuslukuraportti 2016, PDF-versio
Talousveden klooraus, 2014
Talousveden desinfiointi ultraviolettivalolla, 2014