Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vesihuoltomaksut 1.2.2017, VVY:n jäsenlaitokset, PDF

Vesilaitosyhdistys (VVY) julkaisee vuosittain tilaston vesihuoltolaitosten maksutiedoista. Vuonna 2017 VVY:n jäsenlaitokset kattava maksutiedustelu tehtiin maaliskuussa ja laitosten maksutiedot koottiin 1.2.2017 voimassa olevan taksan mukaisena.
Kyselyn hinnat pyydetään esimerkkikiinteistöiltä perittävien maksujen mukaisina mahdollisine arvonlisäveroineen. Osassa laitoksia liittymismaksuihin sisältyy perittävä arvonlisävero ja osassa laitoksia ei peritä lainkaan arvonlisäveroa. Muihin maksuihin sisältyy arvonlisävero.

Vesihuoltomaksutietojen perusteella ei ole syytä tehdä johtopäätöksiä laitosten toiminnan taloudel¬lisuudesta tai tehokkuudesta, sillä maksujen suuruuteen vaikuttavat oleellisesti muun muassa kunnan taksapolitiikka, valtion avustusten määrä, vedenhankintamahdollisuudet sekä yhdyskuntarakenne.

Koska vesihuoltotaksojen rakenne vaihtelee hyvinkin paljon eri laitoksilla, raportissa käytetään käsitettä "vertailuhinta". Vertailuhinnassa on otettu huomioon käyttömaksun ohella perusmaksun ja mittarivuokran sekä liittymismaksun vaikutus asiakkaalta perittävään veden ja jäteveden hintaan. Vertailuhinta antaa käyttömaksuun verrattuna paremman kuvan asiakkaan maksamista maksuista käytettyä vesikuutiometriä kohden.

Tämän selvityksen mukaan vuonna 2017 keskimääräinen kustannus omakotitalossa on 5,69€ käytettyä vesikuutiometriä kohden ja kerrostalossa vastaavasti 4,72€ käytettyä vesikuutiometriä kohden sisältäen mahdolliset arvonlisäverot.

Kyseinen julkaisun PDF-versio on Vesilaitosyhdistyksen varsinaisille jäsenille maksuton, mikäli he lataavat sen itse jäsensivuilta eli kirjautumalla ekstranet-palveluun www.vvy.fi sivustolla. VVY:n jäsensivut on tarkoitettu varsinaisten jäsenten käyttöön, kullekin VVY:n jäsenlaitokselle on jaettu ainoastaan yksi laitoskohtainen tunnus. Jäsenlaitokset voivat tilata päivitetyn tunnuksen ja salasanan ottamalla yhteyttä vvy(a)vvy.fi.


Julkaisun hinta tilattaessa ja sähköpostilla toimitettuna PDF-versiona on 25 €, sekä varsinaisille jäsenille 15 €.


 

Publisher: Vesilaitoyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 22.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot (malli), 2016 pdf ja word
Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot (malli), 2016 pdf ja word